Vår miljöpolicy

Motor Trend AB säljer och marknadsför Toyota samt reservdelar och tillbehör tillsammans med service och andra fordonsrelaterade tjänster. Vi bedriver verksamhet i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka och Halmstad.

Motor Trend AB skall minska påverkan på miljön så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt genom kontinuerligt miljöengagemang inom våra fyra områden; transport, lager, verkstad och administration. Detta uppnår vi genom att:

  • Uppfylla de krav som lagstiftningen ställer.
  • Arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar.
  • I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en mindre belastning på miljön framför övriga produkter.
  • Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer behandlar miljöfrågor i enlighet med våra krav.
  • Alla på Motor Trend AB skall ges god kunskap om miljöfrågor genom utbildning och aktivt engagemang samt delges sådana rön så att de i sitt dagliga arbete på bästa sätt skall kunna verka för ett resurssnålt och uthålligt samhälle.
  • Visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete samt vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Denna miljöpolicy skall gälla all verksamhet inom hela koncernen.

Mikael Hernberger
VD Motor Trend AB

Reviderad 2024-01-02.