En bil som släpper ut vattenånga istället för andra skadliga avgaser, tankas på tre-fyra minuter och har en räckvidd på cirka 40 mil. Kan det verkligen fungera? Ja, nya Toyota Mirai klarar allt detta.

 

Toyota Mirai är en bränslecellsbil, det vill säga en elbil som är vätgasdriven. De två riktigt stora fördelarna jämfört med en batteridriven elbil är det bara tar tre-fyra minuter att tanka Mirai för att nå en räckvidd på 40 mil. Mirai erbjuder den batteridrivna elbilens tysta och avgasfria körning utan timmar av laddning.

Så fungerar bilen

En bränslecellsbil, eller vätgasbil som de också kallas, tillverkar själv den el som den behöver. Istället för tunga batterier, som är dyra, stora och tar lång tid att ladda, har en bränslecellsbil en vätgastank och en bränslecell. När vätgasen når bränslecellen omvandlas vätgasen till el, värme och vattenånga. Elen driver elmotorn, värmen ventileras bort och ut kommer bara vattenånga istället för avgaser. Inom industrin har vätgas använts i över hundra år, vilket gör att det finns mycket erfarenhet och kunskap om hur gasen hanteras på ett säkert sätt. Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll som energibärare i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. På teknikensvarld.se hittar du som vill veta ännu mer om hur det fungerar en bra artikel om hur vätgasbilen fungerar.

Nu kan du tanka i Mariestad

Det som tidigare lyfts fram som en stor utmaning för bränslecellsbilen är infrastrukturen men allt för få möjligheter att tanka en bränslecellsbil i Sverige. Nu bidrar Mariestad med ytterligare ett steg i rätt riktning när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen. Den 31 januari är det invigning för en vätgasanläggning i Mariestad. Det blir fjärde stationen i Sverige och binder samman södra delen av landet där anläggningar sedan tidigare finns i Sandviken, Göteborg och Arlanda där det också finns möjlighet att tanka vätgas.

Men vad är egentligen vätgas?

Precis som elektricitet är vätgas en energibärare. Vätgasen är alltså inte en primär energikälla i sig men kan användas för att lagra, transportera och tillhandahålla energi. Vätgas består av två stycken väteatomer. Väte är både det vanligaste och lättaste grundämnet men finns sällan i form av ren vätgas då vätet oftast är bundet till andra grundämnen. Däremot kan vätgas produceras ur många typer av energikällor som naturgas, solenergi, vindkraft, biogas och biomassa. Vätgas uppstår också som en biprodukt från kemisk industri och produktion av vätgas från förnybara energikällor spås snart komma igång globalt i stor skala. All vätgas som produceras för bilbränsle i Sverige är tillverkad i Sverige av förnyelsebar energi.

Vad säger media om Mirai?

I oktober 2015 provkörde DN:s Lasse Swärd Toyota Mirai på autobahn. Se honom provköra och ta del av hans recension.

Detta sa Teknikens värld om Mirai i en artikel från mars 2016.

På di.se kan du läsa många intressanta artiklar om både Mirai och vätgas. Den 6 oktober 2016 startade Di sin unika biltest där de under ett helt år kör Toyota Mirai.